בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

אפיון דרישות המידע

אפיון דרישות הארגון  המטרה

הגדרת דרישות המידע של הארגון, כהכנה לרכישה או פיתוח מערכת.

היתרונות של יעד ניהול - חברת ייעוץ

ניסיון רב, בניתוח תהליכי עבודה וצורכי המידע של הארגון. הנסיון שלנו מקיף מגוון רחב של תחומים תפעוליים, לוגיסטיים ותהליכיים.

 התוצרים

1.   מסמך אפיון פונקציונאלי. המסמך המגדיר את הדרישות הטכניות, המודולים והממשקים. בדרך כלל המסמך משמש לבחינת האפשרויות: רכישה, פיתוח או ביצוע שיפורים במערכת קיימת.

2.     מסמך אפיון מפורט: אם הוחלט על פיתוח מערכת, מסמך זה משמש להעברת הדרישות למתכנתים.

המתודולוגיה

1.     לימוד המצב הקיים והגדרת דרישות המידע.

2.     איתור נקודות תורפה במצב הקיים וניתוח פערים בין המצב הקיים לדרישות.

3.     המלצה להמשך התהליך לצמצום הפערים: שיפור שיטות, בחינת רכישת מערכת/טכנולוגיה.

4.     הכנת מסמך אפיון פונקציונאלי:

·        הגדרת הפונקציות אשר ישתמשו במערכת.

·        הגדרת תהליכי העבודה בהם המערכת תתמוך (לפי הצורך תכנון תהליכים משופרים או חדשים).

·        הגדרת הממשקים בין הישויות הפנימיות והחיצוניות של המערכת.

·        הגדרת נתונים טכניים כגון: כמות משתמשים הכללית במערכת וכמות משתמשים בו זמנית, כמות הרשומות בבסיס המידע וכדומה.

·        הערכת תקציב ליישום המערכת.

5.     הכנת מסמך אפיון מפורט (לצורך פיתוח מערכת חדשה או שיפור מערכת קיימת).


רן פרייז נייד. 050-7494059