בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

שיטת שכר עידוד בחברת קווים

חברת ייעוץ יעד ניהול נבחרה לבצע תהליך פיתוח ויישום שיטות שכר עידוד לצורך שיפור איכות השרות של חברת קווים.

 

התהליך הינו מהלך ארגון ושיטות.

 

תהליך שכר העידוד יכלול את השלבים הבאים:

 

 1. סקירת תהליכי העבודה:
   - ביצוע ראיונות עם עובדים ומנהלים.
   - הגדרת הפונקציות המעורבות בתהליכים.
   - זיהוי תהליכי הליבה.
   - הבנת התהליכים הקיימים.
   - איסוף מידע קיים, מנהלים, ממערכת המידע וממסמכים חיצוניים.
   - פרוט הפעילויות, הממשקים, קשרי הגומלין ומערכות המידע המשמשות בכל תהליך.
 2. איתור מדדי הבסיס לשכר העידוד:
  המדדים הנדרשים אינם נגזרת של תוצר יצרני. לכן, סביר להניח כי מדד הבסיס לחישוב הפרמיה תהייה פונקציה רב-גורמי. רמת הביצוע תחושב על-פי מספר גורמים כאשר לכל גורם יינתן אחוז השפעה.
 3. הגדרת תקן (נורמה):
   - לכל מדד, יקבע נורמה ביחס לביצועי הנהגים.
   - הנורמה תחושב מתוך ביצועי העבר החברה או נתונים חוצי ארגון.
 4. הגדרת מנגנון דיווח:
   - לצורך חישוב הפרמיה יוגדר מנגנון דיווח ביצועים, כולל אישור ובקרה על הדיווחים.
   - הגיליון תחילה לבנות מנגנון דיווח ידני על גיליון אלקטרוני (אקסל) ובהמשך לפתח מנגנון קבוע המקבל ומחשב נתונים אוטומטית.
  - המנגנון יאפשר הזרמת נתוני ביצוע לכל עובד וכפועל יוצא חישוב הפרמיה.
 5. כתיבת נוהל עבודה
  בסיום תהליך ההגדרות ייכתב נוהל המסביר את שיטת חישוב הפרמיה, תהליך הדיווח ועדכון הנורמות.
 6. ליווי והטמעה
  בסיום תהליך ההגדרות ובניית מנגנון הדיווח והחישוב, יתבצע ליווי והטמעה של התהליך בקרב העובדים והמנהלים.

חברת ייעוץ יעד ניהול מתמחה בתכנון ויישום שיטות שכר עידוד, בחברות יצרנייות וחברות מספקי שרות. חלק שיטות שכר העידוד הינם פועל יוצא של הגדלת תפוקות וחלק משיטות שכר העידוד קשורת בשיפור האיכות.


רן פרייז נייד. 050-7494059