בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

נ. ז’אן

רן פרייז מנכ"ל חברת הייעוץ יעד ניהול יבצע פרויקט של שיפור שיטות עבודה והתייעלות ארגונית בקבוצת נ. ג'אן. הפעילות תכלול: סקירת תהליכי העבודה, איתור נקודות תורפה, פתרונות ברמות שונות כגון מבנה ארגוני, שינויי תהליכים, מחשוב, כתיבת נהלים והוראות עבודה.

רן פרייז נייד. 050-7494059