בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

משטרת ישראל

חברת הייעוץ יעד ניהול, נבחרה לכתוב את ספר נהלי המכללה הלאומית לשוטרים וכן נהלים נוספים בחטיבות המשטרה. ספר הנהלים יכלול את כלל פעילות המכללה הלאומית לשוטרים בכל תחומי הפעילות כולל נהלים לוגיסטיים, נהלי הדרכה, נהלי משמעת, ועוד נהלים. בנוסף יעד ניהול נבחרה לכתוב נהלים בחטיבות נוספות של משטרת ישראל המשיקים לנהלי המכללה.

כתיבת הנהלים מתבססת על כללי כתיבת נהלים אשר נקבעו במשטרת ישראל.

כתיבת ספר הנהלים של המכללה הלאומית לשוטרים כולל ניתוח מעמיק של תהליכי העבודה בכל מרחב הפעילות של המשטרה, כתיבת הנהלים תוך הסדרת הממשק של כל נוהל עם נהלים ותהלים משיקים וכן מול תהליכים ונהלים של זכיין אשר אחראי על תפעול הלוגיסטי של המכללה.


רן פרייז נייד. 050-7494059