בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

כתיבת נהלי המשרד לשיוויון חברתי

יעד ניהול נבחרה  לכתוב את נהלי המשרד לשוויון חברתי.

 

כתיבת הנהלים מקיפה את כלל הפעילות הפנים משרדית והחוץ משרדית. 

 

הנהלים תומכים בהסדרת שיטות העבודה במשרד ובכלל זה הממשקים בין האגפים והמחלקות.

 

נהלים לדוגמה:

 

- נוהל קליטת עובד.

 

 - נוהל שימוע.

 

- נוהל סיום העסקת עובד.

 

- נוהל רכש.

 

- חוזים והתקשרויות.

 

- נוהל בדיקת חוזים.

 

ונהלים רבים אחרים.

 

 


רן פרייז נייד. 050-7494059