בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

שכר עידוד

שכר עידוד  

שכר עידוד הינו אחד הפתרונות היעילים ביותר ליצירת מוטיבציה להגברת תפוקה.

 
כעקרון שכר העידוד נקבע כפונקציה של תוספת שכר עבור תפוקת עובד מעבר לנורמה. הרעיון הוא שככל שעובד יגדיל את יעילותו השכר שיקבל יגדל (תוספת זו מכונה פרמיה).

 

תנאים ליישום שכר עידוד

 

 • פשטות השיטה: תוספת השכר בגין ההתייעלות חייבת להיות ברורה לעובד אשר תמיד ידע למה מצפים ממנו. לצורך זה נדרשת מערכת שכר עידוד המגדירה ומודדת במדויק את גורמי התפוקה.
 • פיקוח והתאמת השיטה לשינויים עתידיים: ייתכן ובעתיד ניתן לייעל את העבודה האמצעים נוספים כגון שינוי/רכישת מכונות/טכנולוגיה או התייעלות בתהליכים. עלול להיווצר מצב בו העובד ינסה לסקל התייעלות זו מחשש שההנהלה תסרב לשלם פרמיות גבוהות.

 • הגדת וקביעת מדדי איכות התפוקה: יש לייצר מנגנון בקרת איכות אשר יספק שני צרכים:
 • מניעת ייצור מוצרים/שרות פגומים כדי למנוע מצב בו העובד ייצר יותר על חשבון איכות המוצר או השרות.
 • הפרדת ספירת ייצור פגומים שלא באשמתו של העובד לבין אותם הפסדים בגין ייצור פגומים הנגרמים באשמתו של העובד.

 


על מתכנן שכר עידוד לכלול בשיטה תשובות ראויות למצבים כגון:

 • באילו מקרים עצירת עבודה לא תפגע בפרמיות של העובד.

 • מה יקרה אם טכנולוגיה או שיפור שיטות עבודה, ישפיעו על הגברת התפוקות.
 • באילו מקרים וכיצד יש לבחון ולתקן לפי צורך את התקן (הנורמה).יתרונות השיטה:

 • תמריץ לעובד להתייעל ולספק תפוקה גבוהה ככל שניתן. מחקרים בדקו ומצאו כי שיטת שכר עידוד יעילה, מעלה את התפוקה הממוצעת מ- 60% ל- 120% כאשר הנורמה הינה 100%.
 • הגדלת תפוקה ללא צורך בהשקעות בטכנולוגיה, מיכון ותשתיות.
 • הקטנת תשומות ניהול להמרצת עובדים.
 • קבלת מידע מדויק על מרכיב עלות העובד במוצר או השרות.
 • הקטנת עלות הייצור (ניתן לקבל תפוקה נוספת עבור אותה עלות תקורה).חסרונות השיטה:

 • לצורך הגברת התפוקה עובד עלול לזלזל בכללי הבטיחות, דבר העלול לפגוע בבריאותו שלו או בבריאות הסובבים אותו וכן לפגיעה בציוד.

 • עובד בדרך כלל יסרב לבצע מטלות, אשר אינן קשורות ישירות בהגדלת הפרמיה.
 • עובדים עלולים לא לשתף פעולה עקב חשש לפיטורין.


שיטות שכר עידוד:

 


קיימות שתי שיטות שכר עידוד מקובלות המספקות את מירב פתרונות לעובדי ייצור או מספקי שרות הן:

 • לעובדים יצרניים קיימות שתי שיטות שכר עידוד מקובלות: "שיטת הקו הישר" ו"שיטת הקו העקום".

 • לעובדים אשר אינם יצרניים אשר קשה למדוד אותם ברמות של: תפוקה, איכות מוצר/שרות, נצילות חומרים וכדומה, לצורך חישוב שכר העידוד ניתן להשתמש ב"שיטת רב גורמים".

 


נשמח להיפגש לייעוץ ראשוני חינם בנושא שכר עידוד

ניתן ליצור קשר עם רן פרייז 050-7494059

חברת ייעוץ

 


רן פרייז נייד. 050-7494059