בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

ISO-9001 מדדים פיננסיים

נהלים 

 

 

שני המדדים המקובלים לבחינת רווח כספי הם: "רווח נקי" ו"החזר ההשקעה". מדדים אלו מתארים היטב את הביצועים העסקיים של הארגון. אולם, הם אינם מדריכים את מנהלי הביניים לקבל החלטות לשיפור המדדים.


דוגמה להמחשה:

 • קו ייצור מייצר עבור הזמנה אשר זמן האספקה שלה הוא חודש.
 • סיום הייצור צפוי בעוד שלושה ימים.
 • ברגע זה נכנסה הזמנה דחופה אשר זמן הייצור שלה שעתיים אולם כדי להכין את הקו לייצור (Set-up) נדרשים כארבע שעות.
 • מנהל הייצור צריך לקבל החלטה האם להפסיק את הייצור הנוכחי (ההזמנה הלא דחופה) ולייצר את ההזמנה הדחופה?

מה הם הכללים לקבלת החלטה? מה ההשפעה על הרווח הנקי ועל ההחזר?


כחלק מהתייעלות הארגון בעת מעבר הארגון לניהול איכות ISO-9001, מומלץ לאמץ כללי קבלת החלטות חדשניים.

לצורך כך קיימים מדדים אחרים השקולים לשני המדדים המקובלים:

 1. תפוקה (T - (Throughput

  ההכנסות של הארגון פחות ההוצאות המשתנות ממש של כל מכירה.

  התפוקה מוגדרת כאן כמדד פיננסי (במונחים של כסף). אולם ניתן להגדיר תפוקה גם עבור ארגונים אשר מטרתם אינה רווח. במקרה זה ההגדרה של תפוקה לא תהייה פיננסית.

  בהגדרה הפיננסית המדד תפוקה מציג את הערך המוסף אשר נוצר בתקופת זמן (חודש, רבעון, שנה). ההכנסה הינה הכסף אשר קיבל הארגון עבור התוצרת אשר נמכרה. ההוצאות המשתנות ממש הן למשל עלות חומרי הגלם אשר נצרכו לייצר את התוצרת שנמכרה, עלות זמן הייצור הישיר של מכונה, עלות עמלת מכירה אשר שולמה לסוכני המכירות בהתאם לגובה המכירות בפועל.

  עלות עבודת אדם מחושבת רק אם העובד מקבל שכר ישיר על הייצור (למשל עובד המקבל תשלום עבור שעת עבודה, או תשלום פרמיה כשכר עידוד).עובד אשר מקבל תשלום חודשי בין אם הייתה תוצרת או בין אם לא, עלות השכר אינה נחשבת הוצאה משתנה ממש ואין להכלילה בחישוב התפוקה.

  בתחנת דלק למשל התפוקה הינה פונקציה של ההכנסה ממכירת הדלק פחות עלות הדלק.
 2. הוצאות כוללות, (OE (Operating Expenses

  כל ההוצאות השוטפות של הארגון בתקופת הזמן אשר לא נכללו כהוצאות משתנות בעת חישוב התפוקה.

 3. הון נכסי, (I (Investment
  סך ההשקעות המוחזקות בארגון.

הקשר בין "רווח נקי" ו"החזר ההשקעה" למדדים לעיל הוא כדלהלן:

NP (Net Profit) =T-OE – הרווח הנקי שווה לתפוקה פחות ההוצאות הכוללות בתקופה.

(ROI (Return On Investment – ההחזר על ההשקעה שווה לרווח, כלומר לתפוקה פחות ההוצאות הכוללות, חלקי ההשקעה.

כיצד המדדים האלו יעילים יותר לצורך קבלת החלטות?

נחזור לדוגמה:

כיצד משפיע הפסקת עבודה על ההזמה הלא דחופה לצורך ביצוע ההזמנה הדחופה, ברמת המדדים?

השפעה על ההון הנכסי (I) – כמובן שאין השפעה.

ההשפעה על הוצאות כוללות OE – כנראה שללא השפעה.

ההשפעה על התפוקה (T) – כאן נשאל את השאלה: האם תוספת של 4 שעות (זמן ה- Set-up) ישפיע על התפוקה? כלומר האם יהיו תוספות משתנות ממש כפועל יוצא של הפסקת הייצור הלא דחוף ומעבר לייצור הדחוף?

התוספת יכולה אחת מהשתיים:

 • שעות עבודה נוספות של העובד – דבר אשר כנראה לא יידרש היות והעבודה המבוצעת כיום הינה עבור הזמנה אשר אינה דחופה כלל (זמן האספקה בעוד חודש אולם הייצור יסתיים בתוך שלושה ימים).
 • ההוצאה על חומר גלם אשר יתקלקל כפועל יוצא של תהליך הכוונון (Set-up).

אם אין השפעה על ההוצאות הכוללות וככל הנראה אין השפעה גם על התפוקה, ההחלטה הנכונה להפסיק את הייצור הנוכחי ולייצר את ההזמנה הדחופה.

כ חברת ייעוץ מובילה מתחום הנדסת תעשייה וניהול, יעד ניהול ממליצה לכל ארגון ליישם מתודולוגיות חשיבה ניהולית חדשנית וייצירתית. מהנדסי תעשייה וניהול של חברתנו הינם בעלי נסיון רב שנים בשיפור וייעול של תהליכי עבודה המובילים את הארגון לחיסכון בכסף ויצירת סביבת עבודה נעימה יותר לעובדים ומנהלים. 

 

חלק נכבד מתורת הנדסת תעשייה וניהול מיושמת בעת הטמעת תהליכי איכות ISO-9001 בארגון וקבלת ההחלטות ברוח "שיפור מתמיד".נשמח להיפגש לייעוץ ראשוני חינם בנושא ISO-9001
ניתן ליצור קשר עם רן פרייז 050-7494059
תגובות גולשים:
שם
 *
כותרת
 *
תוכן
 • 1.
  Hahn
  26/09/2012 15:07:56
 • 2.
  נורית
  09/02/2013 20:17:41
 • 3.
  רן פרייז
  09/02/2013 21:53:01

רן פרייז נייד. 050-7494059