בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

ISO-9001 סוגי מבדקים

תעשייה וניהול 

 

 

 

 

במהלך תהליך ההתעדה לאישור ISO-9001 הארגון נדרש לבצע מספר שלבים של מבדקים. חלקם מבדקים אשר מבוצעים על-ידי הגוף המתעיד לפני אישור ISO-9001 וכן מבדקי מעקב אחרי קבלת ISO-9001. בנוסף ISO-9001 מחייב את הארגון לבצע מבדקים פנימיים.  

 

ניהול רזה   

מבדק מקדים

 

מבדק זה יבוצע רק על-פי בקשת ארגון חדש בלבד המעוניין למפות את מצב הארגון מול דרישות התקן לקבל דוח פערים והערכת מוכנות לתהליך יישום ISO-9001.


מבדק מערכת

 

מבדק זה מבוצע כחלק מתהליך ההתעדה של ארגון חדש בלבד. מבדק מערכת לא מתבצע בארגון אלה בגוף המתעיד. לצורך ביצוע מבדק מערכת שולחים לגוף המתעיד את מדריך האיכות והנהלים. השלב זה הגוף המתעיד מכיר את האתרים, ואת מערכת האיכות ומוודא כי הארגון מוכן למבדק ההתעדה. בסיום המבדק הגוף המתעיד מעביר לארגון דוח בכתב המפרט מה נבדק וכן מצרף לפי הצורך דוח אי התאמות בנהלים. אם נמצאו אי התאמות על הארגון לתקן את הנדרש ולהעביר לגוף המתעיד נהלים מעודכנים.


מבדק התעדה

 

מבדק המתבצע לארגון חדש אחרי שנקבע כי נהלי הארגון תקינים במבדק המערכת. המבדק מתבצע באתרי הארגון על-ידי עורכי מבדקים מורשים. אם נדרש המבדקים יתבצעו גם אצל קבלני המשנה של הארגון. במבדק ההתעדה ייבדק כי מערכת האיכות של הארגון מתאימה לתקן ISO-9001. אם בנוסף לתקן ISO-9001 לתחום הפעילות של הארגון או הענף בו פועל הארגון, קיים תקן ישראלי למוצר או לשרות חייבת מערכת האיכות להתאים גם לדרישות תקר ייחודי זה.

 

מבדק פנימי.

 

ISO-9001:2008 בסעיף 8.2.2 מנחה את הארגון לבצע מבדק פנימי.

מבדק פנימי כולל סקירה מקיפה, שיטתית ובלתי תלויה של הארגון, במטרה לוודא את התאמת מערכת האיכות לדרישות התקן. המבדק הפנימי מתבסס על שלושה עקרונות:

 

מבדק שיטתי: לבצע מבדק פנימי לא עושים באופן מפתיע. לפני ביצוע המבדק הפנימי יש  

  להכין מראש תוכנית מסודרת לעריכת מבדק.


ראיה אובייקטיבית: מבצע המבדק הפנימי לא יבצע מבדק על תחום עליו הוא אחראי. אולם,

  כאשר מבצע המבדק יגלה חשד לאי התאמה חובה עליו לוודא כי הדבר באמת נקודת כשל

  בתהליך מול אחראי ביצוע התהליך

 

ההערכה אובייקטיבית: אובייקטיביות היא ערך מוחלט וכמובן שכבני אדם לא ניתן להיות

  נקיים לחלוטין מאינטרסים. אולם, על מבצע המבדק הפנימי לפחות להתכוון במקסימום

  היכולת להיות אובייקטיבי בהערכתו


קריטריוני המבדק: לכל נקודה אותה בודקים יש לוודא כי קיימים סימוכין להתאמה
 

 

ממצאי המבדק הפנימי יתועדו ויוצגו לאנשי ההנהלה לצורך קבלת משוב על התנהלות האיכות בארגון. ההנהלה תוודא קביעת תוכנית פעולה לתיקון אי התאמות אם התגלו ותבצע מעקב אשר יוודא כי הפעולות המתקנות יבוצעו בהתאם ללוח זמנים מוגדר.

תדירות המבדקים הפנימיים יקבעו בנהלי הארגון על סמך ניסיון העבר וחשיבות המוצר המיוצר. בדרך כלל לא צריכה לחלוף יותר משנה בין המבדקים באותו התחום.
 

 

מבדקים תקופתיים

לאחר קבלת התעודה הגוף המתעיד יבצע פעילות מעקב שוטף באמצעות מבדקים תקופתיים בתדירות של אחת לשנה עד אחת לשלוש שנים. המבדק התקופתי יוודא כי:

  • מערכת האיכות פועלת בהתאם לנדרש בסיכום המעקב.

  • בדיקה האם חלו בארגון שינויים המחייבים שינוי במערכת האיכות.

  • בדיקה כי פעולות מתקנות אשר היה צורך ליישמן, יושמו כראוי.

 

נשמח להיפגש לייעוץ ראשוני חינם בנושא ISO-9001
ניהול רזה
ניתן ליצור קשר עם רן פרייז 050-7494059
תגובות גולשים:
שם
 *
כותרת
 *
תוכן

רן פרייז נייד. 050-7494059