בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

מונחים בתעשייה וניהול

מונחים: תעשייה וניהול, ארגון ושיטות, נהלים

 

מונח

הסבר

  

אילוץ

constrainment

דבר המגביל את השגת המטרה של הארגון.
מטרותיו של ארגון בדרך כלל אינן מוגבלות למשל: למכור כמה שיותר ממוצר מסויים. אולם המציאות הפנימית, או החיצונית, יוצרת מגבלות. למשל: במפעל המייצר טבעות יהלום - אחד האילוצים הוא, כי קימת מגבלה לביקוש של המוצר. אילוץ נוסף הוא, מחסור בחומר גלם לייצור.

 

 

בקרת איכות

Perform Quality Control

מדידת ביצועים, השוואתן לתכנון, קבלה או פסילת תוצר. נקודת הייחוס לגבי התוצר, הוא מסמך הדרישות, לרבות פרמטרים טכניים. כדי לבצע בקרת איכות אפקטיבית, נדרשים כלים סטאטיסטיים, ברוב המקרים לא ניתן לבצע בדיקה מלאה של כל תוצר, לכן מסתפקים בבדיקה מדגמית.

קייזן Kaizen פילוסופיית קייזן Kaizen סוברת כי כל עובד יכול וידע להמליץ על ביצוע שינויים לשיפור והתייעלות. ברוב המקרים, שינויים יהיו קטנים וישפיעו מעט, אולם כאשר הרבה שינויים קטנים מתרחשים, הסך הכול מביא לשיפור גדל והולך. הקייזן מתמקד בזיהוי נקודות תורפה, חקר המקור שלהם ובדרכים לפתרון. בארגונים המיישמים את פילוסופית הקייזן ניתן למצוא בממוצע 20-25 הצעות לשיפור מכל עובד ברמה שנתית. קייזן הינו כלי בתהליכי ניהול רזה.

תרשים עצם-דג

Fish-bone

 Diagram

תרשים המשמש לאיתור וניתוח אירועים המביאים לתוצאה לא רצויה. "ראש הדג" מסמל את הכשל שמעוניינים במניעתו. כל אחת מהעצמות המרכזיות מציינת תחום אשר אם יתרחשו בו האירועים המתוארים עלול להיגרם כשל במערכת.

ארגון ושיטות

Organization and Methods

ארגון ושיטות הינו כמעט שם נרדף להנדסת תעשייה וניהול. אנשי ארגון ושיטות עוסקים בהסדרת תהליכי עבודה יעילים ואפקטיביים. אפשר לומר כי אנשי ארגון ושיטות עוסקים בבריאותו של הארגון וביכולתו להתמודד עם האתגרים השונים בהווה ובעתיד. תפקיד אנשי ארגון ושיטות לפעול באופן קבוע לשיפור והתייעלות בארגון.
פעילות ארגון ושיטות כוללת פעילות מגוונות כגון:
• ניהול פרויקטים;
• בחינה ושיפור תהליכי עבודה;
• בחינה של מערכים ושל מבנים ארגוניים והגדרת תפקידים;
• אפיון והטמעת מערכות מידע;
• הטמעת תהליכי עבודה חדשים;
• ניהול תהליכי תקינה;
• בניית שיטת תגמול ושכר עידוד;
• בנייה ותמיכה במערכות אבטחת איכות;
• פיתוח, עדכון והטמעת נהלי עבודה;
הפעילות בתחומים לעיל מובילים בוודאות לשיפור הפריון של הארגון" העלאת תפוקות והקטנת תשומות. עבודת ארגון ושיטות אינה מסתיימת כאשר מסתיים פרויקט. ארגון ושיטות מלווה את הפתרונות וההתייעלות בעזרת קביעת מנגנוני בקרה ומדדים להצלחת הפרויקט לאורך שלבי היישום והשגרה הבאה בסיום.

 

שכר עידוד

Incentive pay

שכר עידוד הינו אחד הפתרונות היעילים ביותר ליצירת מוטיבציה להגברת תפוקה.
כעקרון שכר העידוד נקבע כפונקציה של תוספת שכר עבור תפוקת עובד מעבר לנורמה. הרעיון הוא שככל שעובד יגדיל את יעילותו השכר שיקבל יגדל (תוספת זו מכונה פרמיה).


רן פרייז נייד. 050-7494059