בס"ד

יעד ניהול

הרשם לרשימת הדיוור שלנו

מדידות עבודה

חברת הייעוץ יעד ניהול, מתמחה בביצוע פרויקטי מדידות עבודה לצורך התייעלות ארגונית הכוללים שימוש בשיטות ותיקות וחדשניות של חקר עבודה. ביצענו בהצלחה, פרויקטים רבים של מדידות עבודה בארץ ובחו"ל, חלקם ברמת מפעל יצרני וחלקם בארגונים מספקי שירות.


 

בין לקוחותינו בנק הפועלים, חברת הדלק פז (כולל חנויות הנוחות של הרשת), חברת להבים BTL (כולל צוות של 4 מודדי זמני עבודה במשרה מלאה במהלך יותר משנה), חברת פפילון (רומניה) ועוד ארגונים רבים אחרים.

 

 

מטרת מדידת עבודה בהגדרתה הבסיסית, הינה קביעת אומדן זמני ביצוע של תהליכי עבודה המבוצעים על-ידי עובד מיומן, העובד בקצב נורמלי בשיטה ובתנאים ממסוימים.

 

מטרת מדידת עבודה: קביעת אומדן זמנים לביצוע תהליכי עבודה מסוימים, בתנאים מוגדרים, על-ידי עובד מיומן.

השימושים עיקריים במדידות עבודה מחולקים לשלשה רבדים בארגון:


 

א. רובד התכנון;

 

 • קביעת תקן כוח אדם עבור תהליך מסוים;
 • קביעת סדר הזימון של עבודות לביצוע במפעל;
 • איזון קווי ייצור;

ב. רובד תמחור

 • חישוב עלות מרכיב העבודה בתוך עלויות המוצר/השירות;
 • בסיס להצעות מחיר לביצוע עבודות בקבלנות משנה;
 • חישוב עלות אמצעי הייצור הנדרשים לביצוע של עבודה מסוימת;

ג. רובד פיקוח ובקרה

 

 • כלי להשוואה בין שיטות עבודה שונות;
 • כלי לפיקוח ובקרה על ביצועי העובדים;
 • בסיס לקביעת שכר עידוד;

 

מתודולוגיית ביצוע מדידת עבודה מחולקת לשישה שלבים כדלהלן:

 

שלב א': לימוד תהליכי העבודה

 

השלב הבסיסי בפרויקט חקר עבודה הוא לימוד התהליכים הקיימים ושיטות העבודה במצב הקיים. בסיום שלב זה על חוקר העבודה להכיר היטב את הארגון כולל: המבנה הארגוני, הפונקציות הפועלות ישירות בתהליך והגדרת תפקידיהם, פונקציות חיצוניות המשפיעות על התהליך, מערכות מידע תומכות, מערכות ניהול ידניות/אוטומטיות, התשומות הנדרשות לכל תהליך, הפעולות המתבצעות בתוך התהליך והתפוקות של כל תהליך.

 

במהלך שלב לימוד תהליכי העבודה חוקר העבודה מבצע את הפעילויות הבאות:

 

 • ביצוע ראיונות עם עובדים ומנהלים;
 • הגדרת הפונקציות המעורבות בתהליכי התפעול (בתוך הארגון או מחוץ לארגון);
 • זיהוי תהליכי הליבה;
 •  הבנת התהליכים הקיימים;
 • איסוף מסמכים המתעדים את הפעילות והתהליכים.
 • פרוט הפעילויות, הממשקים ומערכות המידע המשמשות בכל תהליך.

שלב ב': הגדרת נקודות תורפה

 

לכל ארגון ואפילו לכל תהליך בארגון קיימות נקודות תורפה. איתור נקודות התורפה ומוקדי בזבוז המשאבים בתהליכי הארגון ,הנם השלב המרכזי בדרך לפתרון והגשמת המטרות.

נקודות התורפה אשר חוקר עבודה מנוסה בדרך כלל מתמקד הנן בתחומים כגון:

 

 • ממשקים רופפים;
 • כשלים בהעברת מידע לצורך קבלת החלטות;
 • שימוש בטכנולוגיות מיושנות;
 • זיהוי תהליכים חסרים במבנה הקיים;
 • זיהוי שלבים בהם לא קיימת אחריות ברורה;
 • העדר סטנדרטיזציה של תהליכים1;
 • המשאב האנושי הנדרש.

שלב ג' הכנת תוכנית מדידות

 

לאחר שחוקר העבודה מכיר טוב את המצב הקיים והגדיר את נקודות התורפה המרכזיות, מגיע השלב בו יש לדבר במספרים.

על-ידי הנסת נתונים מספריים לתוך התמונה ניתן להגדיר בברור את נקודת התורפה, כמות הבזבוז הנגרם כתוצאה מכל נקודת תורפה וההשפעה הרחבה בתפעול הארגון ורווחיות הארגון.

 

תוכנית המדידה הינה מסמך המפרט את המצב הקיים, מטרות מדידת העבודה, נקודות תורפה אשר נמצאו במהלך בחינת המצב הקיים, הצורך המרכזי של מבקשי הפרויקט לבדוק, שיטות המדידה (מדידה ישירה, חקר רב תצפיתי), כמות מודדים נדרשת, כמות המדידות הנדרשת, היכן יתבצעו המדידות, תוצרים נדרשים, לוח זמנים עקרונית.

 

שיטות המדידה השכיחות הינם:

 

חקר רב-תצפיתי: בשיטה זו מבצע מדידת העבודה מציין איזו פעילות מתבצעת בכל פרק זמן קבוע. שיטה זו מסייעת קבוע אחוז הזמן הנדרש לכל פעילות מתוך ככל הזמן הנדרש לבצע את כל הפעילויות. בשיטה זו משתמשים בעיקר כאשר מדובר בשיטות עבודה לא מחזוריות.

 

מדידה ישירה: מדידת זמנים לביצוע פעילות מחזורית בעזרת שעון עצר. מדידה זו יעילה במיוחד כאשר העובד הנמדד עובד לבדו. בשיטה זו משתמשים בעיקר כאשר מדובר בשיטות עבודה מחזוריות

 

תוצאות חקר העבודה מחושבות בשיטות סטטיסטיות כדי להגיע לתוצאות הנדרשות.

חוקר העבודה יחשב ויציין בתוכנית העבודה את כמות מדידות הנדרשות אשר מתאימות למצב הקיים. חוקר העבודה יוודא כי המדידות יתבצעו בתנאים הנכונים ובנטרול גורמים העלולים לפגום בתוצאות כגון: עונתיות.

 

כמו כן חוקר העבודה יוודא כי תוכנית המדידות תיתן מענה לתרחישים המפריעים למדידה, כגון: ימים גשומים במיוחד, תקלה מהותית המפריעה למודד (הפסקת חשמל ממושכת, מכונה מושבתת, שיפוצים וכדומה).

 

מודד עבודה מקצועי יודע לחשב סטטיסטית את כמות המדידות הנדרשת בכל מצב. בשלב זה חשוב מאוד שלא  "לחסוך" בזמן מדידה היות וכל התהליכים החדשים והמשופרים נבנים מתוצאות המדידה.

 

לעיתים מודד העבודה משתמש בשיטות פחות שכיחות לצורך קביעת תקנים, שיטת אלו נקראות שיטת סינתטיות ואנליטיות:

 

שיטה סינטטית: בניית תקן לאלמנטים חדשים מתוך רשימת תקני זמן של אלמנטים אחרים ודומים אשר כבר נקבע להם תקן בעבר. בשיטה זו נקבע תקן זמן היסוד של האלמנט מתוך רשימה קיימת, כאשר לזמן היסוד ניתנות תוספות מקובלות בהתאם: תוספת מנוחה, תוספות לצרכים אישיים, המתנות בלתי נמנעות (תב"נ), תוספות מיוחדות.

 

שיטות אנליטיות: שיטות אלו מיועדות בעיקר לקביעת תקני זמן לעבודות חד פעמיות כגון: בניית מתקנים, עבודת שיפוץ או אחזקה. בשיטה זו תקן הזמן מחושב על-ידי "דעת מומחים", כלומר מומחים בעלי ניסיון רב בעבודה מהסוג הנדרש או דומה. העבודה מחולקת לשלבים כך שההערכה תהייה נוחה יותר, כל מומחה מעריך מניסיונו את משך הזמן הנדרש לביצוע כל שלב וחישוב פשוט מאפשר לקבוע תקן זמן.

 

שלב ד': יישום מדידות עבודה בפועל

 

יישום תוכנית המדידות בפועל תוך כדי ביצוע תצפיות על תהלכי העבודה הנמדדים.

רצוי עד חובה שתהליך זה יבוצע על-ידי מודד עבודה מקצועי אשר מבין מה הוא עושה ומה ההשלכות של רשלנות.

 

חשוב כי תהליך המדידה ינוהל ויבוקר על-ידי חוקר עבודה מנוסה כדי לבצע הדרכות נכונות ולמנוע טעויות.

 

מודד עבודה מקצועי יודע גם לשים לב לפרטים שאינם נמדדים כגון: סיבות לזמני בטלה אשר אינן קשורות לתהליך התקין, שיחות העובדים, התנהגות עובדים כלפי לקוחות, שביעות רצון של לקוחות מהשרות, מקצועיות בעבודה, "תעלולים" של עובדים וכדומה. הנתונים "מהשטח" אשר מודד עבודה מקצועי אוסף (בנוסף למספרים), יכולים לסייע מאוד בהגדרה והבנה של בעיות בתהליכים.

 

שלב ה': הכנת התוצרים

 

פרויקט מדידת העבודה מתבצע בחתירה לצמצום או מניעה מוחלטת של זמני עבודה בלתי אפקטיביים (זמני בטלה של אדם ומכונה) הנובעים משני מקורות עקרים:

 

בזבוז הנובע מגורמים הנמצאים בשליטת ההנהלה:

 

 • ריבוי בהחלפת דגמים מיוצרים בטווח זמן קצר: הבזבוז נובע מריבוי בזמני Set up הנדרשים בין החלפה להחלפה. בזמני ה Set up נעצר הייצור ונגרם בזבוז.
 • תכנון לקוי של קו ייצור (קו ייצור לא מאוזן), הבזבוז נובע מזמני המתנה ממושכים הן של אדם והן של מכונה.
 • תקלות במכונות וציוד, בזבוז הנובע מתחזוקה לקויה, מכונות מיושנות.
 • תנאי עבודה גרועים: חום או קור קיצוניים, תאורה העצמה לא מספקת, רעש חזק, ריח לא נעים. הבזבוז נובע מזמני מנוחה ממושכים (ייתכן וגם ריבוי בייצור פסולים).

בזבוז הנובע מגורמים הנמצאים התלויים בעובדים:

 

 • היעדרויות
 • איחורים
 • חוסר תשומת לב וכפועל יוצא ייצור פסולים ובזבוז זמן לצורך ביצוע תיקונים
 • חוסר זהירות הגורמת לתאונות עבודה.

התוצרים של מדידת העבודה מגוונים מאוד ונוגעים בתחומים עסקיים נרחבים, בסיום מדידות העבודה  ננסה לגעת בעיקר:

 

שיפור שיטות העבודה:

 

שיפור שיטות עבודה או שיפור מתמיד הינו מושג רחב מאוד, אשר מטרתו להתייעל כל הזמן. השיפור המתמיד כולל מספר העקרונות מרכזיים:

 

 • צמצום זמני בטלה;
 • מניעת תנועות מיותרות;
 • קיצור מרחקי ביצוע תנועות;
 • יצירת שיטות עבודה אלטרנטיביות;
 • החלפת עבודת אדם על-ידי הכנסת אוטומציה ואמצעי שינוע מכאניים;
 • איזון כמות העבודה בין צוות העובדים או עובדים ומכונות;

 קביעת תקן כוח-אדם:

 

-          הגדרת כוח אדם נדרש לביצוע תהליכים תפעוליים.

 

תמחיר:

 

 • עלויות תפעול ברמת כוח האדם: נקבע בהתאם לתקן הזמן הנדרש לאדם לביצוע משימות.
 • עלויות תפעול ברמת מכונות: נקבע בהתאם לתקן הזמן הנדרש למכונה לביצוע משימות.

 שכר עידוד:

 

תגמול לעובד, על ביצוע עבודה מהר יותר ביחס לתקן הזמן;

 

שיטות קביעת שכר העידוד הן מגוונות – להלן מספר קישורים לקבלת מידע נוסף על שכר העידוד ושיטות החישוב השונות:

 

שכר עידוד

 

שכר עידוד - שיטת הקו הישר

 

שכר עידוד - שיטת הקו עקום

 

  בין לקוחתנו:

חברת פז - ביצוע מדידות עבודה לצורך קביעת תקן כוח-אדם לעובדי תחנות הדלק ועובדי חנויות הנוחות בכל רחבי הארץ.

 

חברת פילון - רומניה, ביצוע מדידות עבודה לחקר תהליכי עבודה ואיתור בטלה. חקר זמן זה הניב פרויקט המשך לביצוע שיפור שיטות עבודה וייעול תהליכים בייצור.

 

הבורסה לנירות ערך - ביצוע מדידות עבודה וחקר ביצועים במספר מחלקות. כפועל יוצא הוגדרו תקני כוח אדם חדשים והתייעלות ברמת הארגון.

 

 

יעד ניהול – חברת ייעוץ המתמחה בתחומי הנדסת תעשייה וניהול, ארגון ושיטות, כתיבת נהלים, ניהול רזה. לפרטים ניתן ליצור קשר למספר: 077-5490026.

       
 

-       יעד ניהול - הנדסת תעשייה וניהול, ארגון ושיטות ומערכות מידע ERP

 

לייעוץ ראשוני חינם התקשרו 077-5490026

  

 


רן פרייז נייד. 050-7494059